Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

 

Σε αυτήν την θαμπή εποχή, όπου όλα τείνουν να βεβηλώνονται, από την οικογένεια στην
πατρίδα στο έθνος στην φιλία, στην τάξη, στην εισβολή κόσμου που έρχεται από άλλες
χώρες χωρίς έλεγχο αλλά και χωρίς ένα καλωσόρισμα, μένει εκείνο το σταθερό σημείο
αναφοράς, για να συνεχίσουμε να ζούμε και να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο, για
να επαναξιολογήσουμε τις παραδοσιακές αξίες που οι Τέκτονες συντηρούν στην καρδιά τους.
Μία από αυτές τις αξίες, βασική για μας, είναι η «Δικαιοσύνη», την οποία εμείς θέλουμε να
εκτοξεύσουμε με δύναμη, μπροστά στις επονομαζόμενες «καλές προθέσεις» που κυριαρχούν
και είναι μία αίσθηση παρωδίας αρετής, αρρωστημένης από την υποκρισία.
Το σύμβολο της Δικαιοσύνης είναι η ζυγαριά. Το ένα πιάτο φέρει την σκληρότητα και το άλλο
το έλεος.
Η Δικαιοσύνη είναι μία αίσθηση που μας έρχεται από τον Θεό, που δεν είναι ούτε καλή ούτε
κακή, είναι Δίκαιη.
Ο Ιησούς, υιός του Θεού, ονομάσθηκε Δίκαιος, Διδάσκαλος της Δικαιοσύνης. Διδάσκαλος

της αρετής, όταν θεράπευσε τον άρρωστο που πίστεψε, αλλά και Διδάσκαλος της σκληρότητας, όταν τιμώρησε τους βεβηλωτές εμπόρους, διώχνοντάς τους από τον Ναό. Ηταν Δίκαιος Διδάσκαλος όταν είπε «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλλέτω».
Η αξία της Δικαιοσύνης είναι βασική όχι μόνον στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και Θεού, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό, διότι η αξία της δικαιοσύνης προϋποθέτει για τους ανθρώπους την αφύπνιση της υπευθυνότητας, που φέρει σε ισορροπία σκέψεις και συμπεριφορές, πράξεις και αντιδράσεις.
Αναγνωρίζοντας τις βλαπτικές και αθέμιτες πράξεις είναι αναμφίβολα αξιέπαινο για τον
άνθρωπο που δείχνει να αναγνωρίζει τα λάθη του, αλλά δεν μπορεί να είναι αποφασιστικό για την τιμωρία που επιβάλλει το προκληθέν κακό.
Ο δίκαιος άνθρωπος γνωρίζει καλά οτι κάθε αθέμιτη και κακή πράξη πρέπει να αποπληρωθεί από εκείνον που την προκάλεσε

www.misraimmemphis.co