Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ -(ή Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ)

 

Σήμερα 12/10/2014 το ΥΠΠΟ μας απεκάλυψε ένα εκπληκτικό ψηφιδωτό στα πρόθυρα της εισόδου του κυρίως τάφου στην Αμφίπολη (http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=58792).
Πέραν του μεγαλείου και του δέους που προκαλεί σε όλους όσοι το κοιτάζουν, αξίζει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις :
Με ικανοποίηση επιβεβαιώνεται η από 1/10/2014 υπόθεση ότι προ της θύρας της εισόδου στον τρίτο θάλαμο(Θ3) θα υπήρχε και  άλλο σκαλοπάτι, ώστε νααπειονισθεί συμβολικά η άνοδος από το αστρικό/ψυχικό  επίπεδο (Θ2) στο νοητό (Θ3). (βλέπε :
[ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30/9/2014] ).

Όπως λοιπόν ανεκοίνωσε το ΥΠΠΟ "στα βόρεια του δαπέδου αποκαλύφθηκε τομαρμάρινο κατώφλι της θύρας, που οδηγεί στον τρίτο χώρο, διακοσμημένο με ιωνικό κυμάτιο, στο κάτω μέρος του" το οποίο μάλιστα είναι μαρμάρινο σε αντίθεση με τοσκαλοπάτι που βρέθηκε μεταξύ των Καρυατίδων που είναι πώρινο ("Στα νότια του ψηφιδωτού δαπέδου και ανάμεσα στα βάθρα των Καρυατίδων αποκαλύφθηκε πώρινοκατώφλι, καλυμένο με λευκό κονίαμα"), οπότε παρατηρείται μια κλιμάκωση στηνποιότητα των σκαλοπατιών από κάτι "γήινο" σε κάτι "ουράνιο" που συνάδει με τον υπόλοιπο συμβολισμό.
Το ψηφιδωτό που απεκαλύφθη μερικώς στον δάπεδο του θαλάμου Θ2 φαίνεται ότι είναι η κλασσική απεικόνιση της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα. Απεικονίζει τον ψυχοπομπό θεό Ερμή να προηγείται ενός άρματος με δύο άλογα το οποίο οδηγεί ένας γενειοφόρος άνδρας, του οποίου το σώμα έχει μερικώς αποκαλυφθεί καθώς το ψηφιδωτό δεν έχει αποκαλύφθεί τελείως από τις δύο πλευρές του.
Φαίνεται ότι αποτελεί μίμηση της ίδιας παράστασης που βρίσκεται στον  Τάφο της Περσεφόνης στις Αιγές :

Εδώ βέβαια έχουμε ένα κενό καθώς δεν γνωρίζουμε τι κρύβει το καλυμμένο ακόμα δεξί κομμάτι του ψηφιδωτού. Υποθέτουμε ότι θα υπάρχει η Περσεφόνη, όπως και στην παράσταση στις Αιγές. Αν όχι, τότε πολύ πιθανόν να είναι απεικόνιση του ίδιου τουνεκρού. Το θεωρώ λίγο απίθανο να είναι ο νεκρός καθώς στον ταφικό διάδρομο ταμοτίβα είναι γενικά και μιλάνε για την πορεία της ψυχής.
Ειδικά για τον νεκρό θα δούμε σύμβολα και χαρακτηριστικά στον τρίτο θάλαμο Θ3(ίσως και μετά από την τέταρτη θύρα) που είναι πίσω από την "κλειστή"  πόρτα (της οποίας βρέθηκαν τα κομμάτια) και όχι πριν.
Ο χώρος του νεκρού είναι εκεί και όχι στον ταφικό διάδρομο.

Όλα αυτά αναγράφονται με κάθε επιφύλαξη καθώς η αποκάλυψη του υπολοίπου του ψηφιδωτού ίσως να δώσει διαφορετική εικόνα στην προσέγγιση μας και να αναθεωρηθεί.
Αυτό λοιπόν το ψηφιδωτό προστίθεται με όλες τις άλλες ομοιότητες που συναντήσαμε με το ανάκτορο των Αιγών  και μας ενισχύει (αν όχι επιβεβαιώνει) την θέση ότι ο τάφοςαυτός που παραπέμπει στις Αιγές είναι βασιλικός!
Συγκεκριμένα :
- Το διακοσμητικό πλαίσιο του ψηφιδωτού :

υπάρχει στην ασπίδα του Φιλίππου :

καθώς και στο ανάκτορο των Αιγών :

Αλλά όχι μόνον αυτό, στο ψηφιδωτό από τις Αιγές συναντούμε και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχουμε ήδη βρει στην Αμφίπολη :

- Τους οκτάφυλλους ρόδακες (ως οκτάφυλλο ρόδακα στο κέντρο του μωσαϊκού)
- Τις Καρυάτιδες (που υπάρχουν στα τέσσερα άκρα του μωσαϊκού)
- Το μαρμαρωτό δάπεδο (στο αριστερό άκρο της εικόνας)
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η σειρά "επισκέψεως" αυτών ταυτίζεται :
Όπως στην Αμφίπολη η είσοδος γίνεται μέσω του μαρμαρωτού επιπέδου, ακολούθως συναντάμε τις Καρυάτιδες και στο τέλος θα βρεθούμε στον κυρίως τάφο που όπως έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες αναρτήσεις, ως απεικονίζον το νοητό θα επέχει τηνθέση του ηλίου, άρα θα συμβολίζεται με κάτι ηλιακό, στην  προκειμένη περίπτωση ένανδιπλό οκτάφυλλο ρόδακα.
Για τον συμβολισμό της όλης αυτής πορείας έχουμε κάνει κάποια αρχική προσέγγιση, θα υπάρξει σύντομα μια αναλυτικότερη καταγραφή της.
Ως συμπέρασμα λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι όλη αυτή η διαδοχή τωνσυμβόλων μέσα στον ταφικό διάδρομο παραπέμπει στην πορεία μιας ψυχής, η οποία από τον κόσμο της γέννησης ανεβαίνει στο νοητό και αποθεώνεται.
Και φυσικά ότι το μνημείο είναι τάφος, ασύλητος, βασιλικός  και Μακεδονικός.
[Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σχολιαστές του ιστολογίου που με τα σχόλια τους μέχρι στιγμής συνέβαλαν σε αυτήν την ανάρτηση]
=======Αναρτήθηκε από ΕΜΠΕΔΟΤΙΜΟΣ…http://empedotimos.blogspot.gr/