Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠΑΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι Έλληνες Τέκτονες που ανήκουν στον Ελληνικό Μεικτό Τεκτονισμό αισθάνονται σήμερα πραγματικά ικανοποιημένοι και υπερήφανοι από την συμπλήρωση είκοσι (20) χρόνων τής δημιουργίας τού Υπάτου Συμβουλίου τού 33ου Βαθμού τού Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ».

Το Διεθνές Τάγμα μας ενταγμένο εις τους κόλπους των Ευρωπαϊκών Υπάτων Συμβουλίων προσπαθεί να προσθέσει με τη δική του παρουσία και συμβολή εις τη διαμόρφωση τού Ευρωπαϊκού Τεκτονικού Πνεύματος. Το ευρωπαϊκόν πνεύμα εμπλουτισμένο και διαμορφωμένο από τις ουμανιστικές τάσεις ανέδειξε τον άνθρωπο ως τον υψηλότερο στόχο των θεωριών του.

Το ευρωπαϊκόν πνεύμα βασιζόμενο επί της αρχαίας ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας ανέδειξε τις πανανθρώπινες πνευματικές και ηθικές αξίες όπως αυτές διαμορφώθηκαν υπό των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων. Έτσι, η ευρωπαϊκή σκέψις κατανόησε την ανάγκη τής δημιουργίας τής συνένωσης των ευρωπαϊκών κρατών και λαών. Εμείς οι Ευρωπαίοι Τέκτονες έχουμε πρωταρχικό καθήκον να περιφρουρούμε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία μεγάλη Τεκτονική Άλυσσο η οποία συνδέει τους περισσότερους ευρωπαϊκούς λαούς. Ο αγώνας προς αυτήν την κατεύθυνση δεν είναι πάντοτε εύκολος και προσκρούει στις ανθρώπινες αδυναμίες και μικρότητες. Το ατομικό συμφέρον κάθε Ευρωπαίου Πολίτη είναι πάντοτε σεβαστό και ιερό, όμως πρέπει να εναρμονίζεται και προς το συμφέρον και τις αξίες τού συνόλου των Πολιτών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» υπηρετώντας αυτόν τον σκοπό προσπάθησε μέσα στα πλαίσια λειτουργίας των ευρωπαϊκών αδελφών Υπάτων Συμβουλίων να συμβάλλει και να ενισχύσει τις προσπάθειές τους. Η παρουσία μας σαν Ύπατο Συμβούλιο επιθυμούμε να αποτελεί φωνή συνειδήσεως και πραγματικής αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. Η ιστορική πορεία τού Ευρωπαϊκού Πνεύματος έχει αποδείξει ότι εμπεριέχει εκείνες τις δυνάμεις, πνευματικές και ηθικές, οι οποίες ανυψώνουν τον άνθρωπο στην υψηλότερη τάξη τής Δημιουργίας.

Το Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα «ΔΕΛΦΟΙ» θα συνεχίσει με αυτό το όραμα τις άοκνες προσπάθειές του να υπηρετεί με Τεκτονικό Πνεύμα την αναζήτηση τής Παγκόσμιας Αλήθειας.

Ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης

Δημήτριος Λυμπέρης