Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Διακήρυξη Αρχών και Προθέσεων

 

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΔΟΣ

ΣΤΗΝ ΧVI ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (UMM)

ΤΟΛΕΔΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 14 – 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Διακήρυξη Αρχών και Προθέσεων

Οι υπογράφοντες Αδογματικοί και Φιλελεύθεροι Τεκτονικοί Οργανισμοί, Μέλη της Μεσογειακής Τεκτονικής Ενώσεως, συνήλθαν στο Τολέδο την 15η Απριλίου 2016 σε μία Συνδιάσκεψη ανοικτή στο Κοινό:

Η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας

Η Μεγάλη Ανατολή Λουζιτάνο

Η Γαλλική Ομοσπονδία του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος «Le Droit Humain»

Η Μεγάλη Στοά της Ιταλίας των Αρχαίων και Αποδεδεγμένων Ελευθεροτεκτόνων

Η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ»

Η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Γαλλίας

Η Μεγάλη Φιλελεύθερη Στοά της Τουρκίας

Η Μεγάλη Στοά των Κέδρων (Λιβάνου)

Η Μεγάλη Συμβολή Στοά της Ισπανίας

Η Μεγάλη Γυναικεία Τεκτονική Στοά της Ιταλίας

Η Μεγάλη Ηνωμένη Στοά του Λιβάνου

Η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ισπανίας

Η Μεγάλη Γυναικεία Στοά του Μαρόκου

Η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος

Η Μεγάλη Ανατολή της Σλοβενίας

Η Μεγάλη Εθνική Στοά της Κροατίας

Η Μεγάλη Συμβολική Στοά της Πορτογαλίας

Η Παγκόσμια Μεγάλη Μικτή Στοά (Γαλλίας).

Εργάσθηκαν επί του Θέματος: «Πώς μπορεί να συμβάλει ο Ελευθεροτεκτονισμός

στο διάλογο μεταξύ των διαφορετικών Πολιτικών και Θρησκευτικών Πεποιθήσεων που συνυπάρχουν στη λεκάνη της Μεσογείου;»

umm 2015ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ:

Τις θεμελιώδεις αρχές οι οποίες εκφράζουν τα ιδεώδη του Τεκτονισμού: την Ελευθερία, την Ισότητα, την Αδελφότητα και την Αλληλεγγύη. Οι αρχές αυτές ερμηνεύονται ως σεβασμός των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων. Ανταποκρίνονται κυρίως στις ανάγκες των αδυνάτων, των περιθωριοποιημένων και εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα έκφρασης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ:

Ότι οι γλώσσες, οι θρησκείες, οι κουλτούρες και τα διαφορετικά πολιτικά καθεστώτα διαχωρίζουν τους λαούς της Λεκάνης της Μεσογείου σήμερα. Έτσι δημιουργούνται καταστάσεις που οδηγούν στην τρέλα του πολέμου, στις δοκιμασίες και στη μετανάστευση, οι οποίες έχουν μετατρέψει τη Μεσόγειο Θάλασσα σε έναν ανοικτό τάφο, έναν από τους μεγαλύτερους που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα.

ΖΗΤΟΥΝ:

1. Από όλα τα μέλη των υπογραφόντων Τεκτονικών Οργανισμών, ως ελεύθερα και χρηστοήθη, να πραγματώσουν τις αρχές του Τεκτονισμού και να είναι έτοιμα να δραστηριοποιηθούν, καθένα στον τομέα της αρμοδιότητάς του, κάνοντας χρήση της ικανότητάς τους να αφουγκράζονται και να συνδιαλέγονται.

2. Να παρέμβουν με κάθε δυνατό τρόπο ώστε να ενωθούν με αδελφικούς δεσμούς με όλους εκείνους που παραμένουν χωρισμένοι από το μίσος και τον πόλεμο, για την ειρήνη και την αδελφοσύνη των λαών. Όλοι οι Τεκτονικοί Οργανισμοί απαιτούν, στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να επέλθει ειρήνη και μόνιμη λύση στα προβλήματα των προσφύγων.

3. Να καταδικάσουν και να καταπολεμήσουν αμείλικτα τον θρησκευτικό φανατισμό και την τρομοκρατία που απορρέει από αυτόν.

Οι υπογράφοντες Τεκτονικοί Οργανισμοί:

Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας

Μεγάλη Ανατολή Λουζιτάνο

Γαλλική Ομοσπονδία του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος «Le Droit Humain»

Μεγάλη Στοά της Ιταλίας των Αρχαίων και Αποδεδεγμένων Ελευθεροτεκτόνων

Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος «ΔΕΛΦΟΙ»

Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Γαλλίας

Μεγάλη Φιλελεύθερη Στοά της Τουρκίας

Μεγάλη Στοά των Κέδρων (Λιβάνου)

Μεγάλη Συμβολή Στοά της Ισπανίας

Μεγάλη Γυναικεία Τεκτονική Στοά της Ιταλίας

Μεγάλη Ηνωμένη Στοά του Λιβάνου

Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ισπανίας

Μεγάλη Γυναικεία Στοά του Μαρόκου

Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος

Μεγάλη Ανατολή της Σλοβενίας

Μεγάλη Εθνική Στοά της Κροατίας

Μεγάλη Συμβολική Στοά της Πορτογαλίας

Παγκόσμια Μεγάλη Μικτή Στοά (Γαλλίας)